Skip to content

Add testHelper_DisconnectedMatrix to TESTTARGETS to make sure it is deleted upon `make clean`

Marco van Oort requested to merge bugfix-testtargets into master

Ik heb testHelper_DisconnectedMatrix toegevoegd aan de TESTTARGETS in de test makefile. Volgens mij is dit de oplossing. Volgens mij gaan nu alle andere commando's ook nog steeds goed, al weet ik niet waarom ik dus testHelper_DisconnectedMatrix in eerste instantie er niet bij heb gezet.

Merge request reports